'

Виникнення книгодрукування в Україні

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Виникнення книгодрукування в Україні


Слайд 1

„Україна постійно кохалася в друкарстві, ніколи не лякалася книжки і боронила волю свого друку”. Видатний український вчений Івана Огієнко


Слайд 2

Сьогоднішній урок ми присвятимо історії слав’янського друкарства.


Слайд 3

„Це питання для нас має велике значення, бо воно підкреслює стан нашої давньої культури.


Слайд 4

Стан слав’янського давнього друкарства дав тоді змогу не тільки займати почесне місце серед цілого європейського народу, але й дорівнюватись технікою своїх видань культурним народам світу”


Слайд 5

Отже, відкриваємо засідання редакційної колегії.


Слайд 6

Всім нам відомо ім'я першодрукаря Івана Федорова, але ще до нього були спроби друкування слав’янською.


Слайд 7

Перші рубрики газети будуть присвячені саме цим історичним подіям.


Слайд 8

Доля судила, щоб найперші книжки, надруковані кирилицею, були слов'янстською.


Слайд 9

Перший друкар слав’янських книжок був німець - Швайпольт Фіоль, (ім'я Швайпольт - онімеччине слов'янське ім'я - Святополк), деякий час жив у Кракові, де в той час проживало багато слов’ян, в них Фіоль навчився слав’янської мови.


Слайд 10

Швайпольт Фіоль (Святополк Фіола ? ) Народився бл. 1460 Нойштадт, Франконія Помер1525/1526 Громадянство Польща Національність німець (за деякими припущеннями - русин) Проживання Краків, Левоч (тоді Угорщина, нині Словаччина), Відомий підприємець, друкар другої половини 15 ст. Діяльність підприємець, друкар другої половини 15 століття


Слайд 11

Головним ремеслом Фіоля було гафтярство - вишивання шовком або по шовку.


Слайд 12

Від природи Фіоль був людиною надзвичайно здібною, буваючи в Німеччині, приглядався різних технічних праць, певне там навчився нового тоді друкарського ремесла.


Слайд 13

Десь 1489 р. Фіоль почав друкувати перші українські книжки. Знайшов і майстра, що надзвичайно гарно виготовив потрібний шрифт.


Слайд 14

Першими книжками, які видрукував Фіоль, були Октоїх та Часословець, обидві 1491 р.


Слайд 15

Крім цього надрукував ще дві книги - Тріодь пісну та Тріодь цвітну, але вже без зазначення місця та часу друку. Всі ці книги церковно-богослужбові, є звістка, що була і п'ята книга - Псалтир, але самої книги до нашого часу не дійшло.


Слайд 16

Мова цих видань має дуже багато відзнак живої української мови, в календарях багато імен святих - це, а також форма видань доказує, що книги друкувалися саме для українців.


Слайд 17

Цього ж 1491 р. краківська духовна інквізиція арештовує Філя, книжки спалюють, після визволення Фіоль покидає Краків, відновити друкарню в нього вже не має матеріальних засобів.


Слайд 18

На мою думку, стаття гідна, щоб ви її прочитали. Журналіст. Книгу професора І.Огієнка „Історія українського друкарства”


Слайд 19

Ми не можемо обійти у нашій газеті і Франциску Скорину, першого „руського” друкаря. Історичний оглядач ознайомить нас зі своїм матеріалом про нього.


Слайд 20

Історичний оглядач. Білорус „из славного града Полоцка”, Скорина народився десь коло 1490 р. в міщанській купецькій православній родині.


Слайд 21

В краківському і Падуанському (Італія) університетах вивчав медицину і філософію, отримав ступінь доктора медицини. В 1512 р. вертається додому і приступає до культурної праці.


Слайд 22

В той час дуже відчувався брак біблійних книг. І от Скорина надумав перекласти цілу Біблію на тодішню літературну „руську мову”, спільну тоді для українців і для білорусів.


Слайд 23

І не тільки перекласти, але й видрукувати всі біблійні книжки. Добув Скорина потрібні рукописи і поїхав до Праги, де й заснував власну друкарню.


Слайд 24

За 1517 - 1519 рр. видруковує 23 бібліійні книжки. Додав усіх старань, щоб видання його були найкращими із зовнішнього боку.


Слайд 25

Книги Скорини друкарською технікою стояли дуже високо і його друк наслідували навіть в Германії.


Слайд 26

Слава про видання Скорини голосно пішла по всьому слов'янському світові, але за якихось причин Скорина змушений був переїхати до Вільни (Вільнюс), де засновує привезену з Праги друкарню.


Слайд 27

Та праця його обмежилась лише двома книгами: „Апостолом” та „Малою Подорожньою Книжецею”.


Слайд 28

Праці Скорини мали велике поширення і скрізь викликали наслідування.


Слайд 29

І коли після Скорини відновилося друкарство в інших містах, то скрізь на першодруках відчувався певний Скорини вплив.


Слайд 30

Нам вдалося стисло дізнатися про життя і діяльність Скорини, з’ясувати великезначення його праці для всього українства.


Слайд 31

Отже, настала черга оповідання про Івана Федорова.


Слайд 32

У 1563 році цар Іван Грозний «повелів на кошти своєї царської казни улаштувати дім, де провадити друкарську справу». Тут 19 квітня 1563 року і розпочалося друкування «Апостола».


Слайд 33

Побачила світ ця книга наступного року, 1 березня.


Слайд 34

Крім неї, Іван Федоров разом з Петром Мстиславцем у Москві надрукували двома виданнями у 1565 році ще одну книгу - «Часовник».


Слайд 35

Цей малоформатний збірник молитов у свій час служив навчальним посібником. Близько 1567 року друкарі покидають Москву і направляються у Литовське велике князівство.


Слайд 36

У невеличкому містечку Заблудів у 1568 році московські друкарі під заступництвом гетьмана Г.А. Хоткевича створили друкарню.


Слайд 37

Тут вони 1569 року видрукували своє останнє спільне видання - «Євангеліє учительне». І тут же в 1570 році Іван Федоров уже сам (Петро Мстиславець переїхав у Вільно) видав «Псалтир з Часословцем».


Слайд 38

Ці книги відіграли величезну роль у культурному і політичному житті Білорусії XVI століття, вони стали надійною опорою у боротьбі за утвердження національної культури.


Слайд 39

Незабаром меценат Івана Федорова - гетьман Г. Хоткевич - захворів і відійшов від своїх починань. Давши друкареві наділ землі, він звелів йому зайнятися землеробством.


Слайд 40

Але не в цьому вбачав своє покликання великий просвітитель.


Слайд 41

Впевнений у значимості свого покликання і розпочатої справи, Іван Федоров мріє про створення власної друкарні, незалежної ні від магнатів, ні від меценатів.


Слайд 42

Із цією метою восени 1572 року він покидає Заблудів і направляється в Україну, у Львів.


Слайд 43

Іван Федоров місцем організації своєї друкарні невипадково обрав Львів. У XV-XVI ст. він був великим торговельно-промисловим центром, важливим осередком культурного життя. На початку 1573 року друкарня була створена.


Слайд 44

У лютому 1573 року Іван Федоров почав друкувати першу в Україні книгу - «Апостол». Побачила вона світ у лютому 1574 року. Її поява і започаткувала українську друковану книгу.


Слайд 45

Із цього часу відраховується історія українського книгодрукування. Львівський «Апостол» був виданий за зразком московського.


Слайд 46

У лютому 1573 року Іван Федоров почав друкувати першу в Україні книгу - «Апостол». Побачила вона світ у лютому 1574 року. її поява і започаткувала українську друковану книгу.


Слайд 47

Із цього часу відраховується історія українського книгодрукування. Львівський «Апостол» був виданий за зразком московського.


Слайд 48

Відрізняється він тільки дещо більшим обсягом і багатшим художнім оформленням.


Слайд 49

Глибоко розуміючи значення освіти для народу, Іван Федоров того ж 1574 року видає у Львові «Буквар» - перший друкований підручник у східних слов'ян.


Слайд 50

Це федоровське видання стало зразком для численних пізніших російських, українських і білоруських навчальних посібників.


Слайд 51

Після абетки, складів і зразків відмінювання тут подавалися тексти для читання, серед яких, крім суто старослов'янських, були й українсько-білоруського походження.


Слайд 52

Вивчивши «Буквар», школярі могли читати не лише старослов'янською, але й російською, українською та білоруською мовами. Адже у всіх цих братніх мовах вживалася та сама кирилична абетка.


Слайд 53

На початку 1575 року Іван Федоров, залишивши Львів, переїхав на Волинь, у місто Острог, де в той час склався своєрідний культурно-освітній осередок.


Слайд 54

Тут групувалися вчені і письменники-полемісти, виникла українська школа вищого рівня.


Слайд 55

Друкарня, яку очолив Іван Федоров, була тісно зв'язана з Острозькою колегією, діяльністю літературно-наукового гуртка.


Слайд 56

Тут першодрукар у співдружності з Острозькими філологами в 1578 році видав церковнослов'янською і грецькою мовами «Азбуку»,


Слайд 57

а в 1580-1581 роках - призначену для домашнього читання «Книгу Нового завіту»,


Слайд 58

первісток вітчизняної бібліографії - «Книжку» Тимофія Михайловича,


Слайд 59

у вигляді аркуша «Хронологія» - вірш Андрія Римші, написаний тогочасною українською літературною мовою.


Слайд 60

Таким чином, з друкарні Івана Федорова вийшло перше у нашій країні окреме видання поетичного твору.


Слайд 61

Найбільшою і головною працею Івана Федорова в Острозі було друкування Біблії.


Слайд 62

Острозька Біблія - монументальне видання, видрукуване форматом фоліо на 628 аркушах. Біблія стала справжнім шедевром друкарського мистецтва.


Слайд 63

В орнаментальному оформленні останньої використано мотиви слав’янської рукописної книги, традиції художньої народної творчості.


Слайд 64

Не випадково Острозька Біблія послужила взірцем поліграфічної майстерності для наступних поколінь друкарів


Слайд 65

Незабаром після друку Біблії Іван Федоров повернувся до Львова.


Слайд 66

У цей час він займався винахідництвом у галузі військової техніки, зокрема, створив дослідний зразок розбірної багатоствольної гармати.


Слайд 67

Планував він і видання нових книжок. Але невблаганна смерть не дозволила здійснити ці задуми. 5 (15 за новим стилем) грудня 1583 року друкар помер.


Слайд 68

На могилі першодрукаря (в Онуфріївському монастирі на Підзамчі) вірні друзі поклали надгробну плиту.


Слайд 69

Навколо першодрукаревого герба було викар-бувано в камені слова: «Іван Федорович -- друкар москвитин, которий своїм тщанієм друкованіє занедбалоє обновил. Друкар книг, перед тим невиданих».


Слайд 70

Але книгодрукування в Україні, засноване Іваном Федоровим, розповсюджувалось, міцніло, росло, служачи справі освіти і культури.


Слайд 71

Книгодрукування в Україні, засноване Іваном Федоровим, розповсюджувалось, міцніло, росло, служачи справі освіти і культури.


Слайд 72

Що ви сьогодні дізналися? Хто поклав початок українському книгодрукуванню? Як називається перша українська друкована книга? Коли побачив світ перший у східних слов'ян друкований підручник? Які книги видрукував Іван Федоров?


Слайд 73

До нових зустрічей в шкільній бібліотеці !


×

HTML:

Ссылка: